Kapat
L a d i k

Bireysel Emeklilik & Hayat Sigortası

Hadi size en uygun sigorta paketini bulalım!

Teklif Al

0 850 777 02 60

Email ile Teklif Alın

//Ladik Sigorta

Bireysel Emeklilik & Hayat Sigortası

Bireysel Emeklilik Sigortası
Kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir.

Bireysel Emekliliği Seçmek İçin 10 Harika Neden 
1- %25 Devlet Katkısı
Devlet, bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarı Devlet Katkısı* olarak sizin adınıza yatıracak.
2- Rahat bir emeklilik
Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır ve amacı emeklilik döneminde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi artırmaktır. Sistemde en az 10 yıl bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olabilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda, birikimlerinizi kısmi olarak, toplu ya da emeklilik gelir planı kapsamında düzenli maaş olarak alabilirsiniz.
3- Güvenli bir sistem
Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketin faaliyetleri yılda en az bir kere T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise yılda en az bir kere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketimizin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri ayrıca, yıllık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.
4- Her şey şeffaf
Bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank ta tutulur. Bu hesaplardan size tahsis edilen özel şifre ile günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.
5- Getirinizi etkileyen kararlarda söz hakkı
Emeklilik planınız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu risk derecesine göre seçme ve yılda 12 defa değiştirme hakkınız var.
6- Birikiminiz profesyonel fon yöneticilerinin elinde
Birikiminiz, emeklilik yatırım fonunda profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.
7- Lisanlı aracılardan hizmet alırsınız
Bireysel Emeklilik Sistemi nin tanıtımı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır.
8- Ödemeye ara verme hakkınız var
Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.
9- İşveren grup emeklilik sözleşmeleri
Eğer işverenseniz; çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarını, ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz. Çalışanlarınız için ödediğiniz katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için 7 yılı aşmamak kaydı ile hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz. Bu şekilde çalışanlarınız için motivasyon, firmanız için çalışan sadakati sağlamış olursunuz.
10- Tercih hakkı sizde
Emeklilik planınızı yılda 4 defa, katkı payı tutarınızı dilediğiniz zaman, emeklilik şirketinizi ise Sisteme daahil olduğunuz Şirkette 2 yılı, sonraki şirketinizde ise 1 yılı doldurduktan sonra değiştirebilirsiniz.
* Hak kazanılacak Devlet Katkısı bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin %25 i ile sınırlıdır.

 
Hayat Sigortası
Hayat Sigortası: Hayatınızı kaybetmeniz durumunda ailenize bir tazminat ödenmesini sağlayan sigorta türüdür. Hayat sigortalarına, vefat teminatının yanı sıra; opsiyonel olarak sunulan, kaza sonucu tedavi masrafları, yaşam desteği gibi teminatlar da dâhil edilebilir.
Hayatınızda gerçekleşecek beklenmedik olaylar sonrasında sizin veya ailenizin yaşam standartlarını koruması için hayat sigortası ürünleri yaşamsal değerlere sahiptir. Beklenmedik bir vefat, maluliyet, ciddi bir hastalık ya da kaza sonucu tedavi masrafları gibi risklere karşı size özel paketi oluşturabiliriz.
18 – 65 yaşları aralığındaki isteyen herkes Hayat Sigortası yaptırabilir.
Vefat Teminatı: Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.
Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.
Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigortalının hastalık sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, poliçe özel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Kaza sonucu tedavi masrafları yapılması durumunda yapılan masraflar fatura karşılığında teminat tutarı ile sınırlı olmak üzere Ferdi kaza genel şartları kapsamında ödenir.

Ladik Sigorta
Ladik Sigorta
Ladik Sigorta
Ladik Sigorta

Birbirinden özel sigorta çeşitlerimiz ile sizlere en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz

Kıymetli danışanlarımız sizler için birbirinden özel poliçe seçenekleri ile hem firmanızı koruyor hem de hasar gören firma içindeki demirbaş ürünlerinizin ücretlerini iade ediyoruz. En uygun poliçe seçenekleriyle sizlere kaliteli hizmet vermek en büyük hedefimiz.

Konut - Gayrimenkul Sigortası

Konut - Gayrimenkul Sigortası

Ticari – İşletme Sigortaları

Ticari – İşletme Sigortaları

Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

//